Zagadka czytelnika: Rezygnacja z subskrybcji newslettera – aspekty prawne.

Co jakiś czas kierujecie do mnie swoje zagadki, które staram się rozwikłać. Dziś odpowiem na jedną z nich – zagadka dotyczy obowiązku zamieszczania opcji do rezygnacji z subskrybcji w newsletterach. Czytelniczka jest ciekawa czy prawo, które reguluje tę kwestię w Polsce w podobny sposób odnosi się do niej za granicą (np. w krajach UE). Poprosiłam o wypowiedź w tej sprawie firmę Trusted Shops:
Postanowienia przeciwdziałające wysyłaniu niezamówionych wiadomości (spamu) na szczeblu unijnym opisuje Dyrektywa 2002/58/WE parlamentu europejskiego i rady dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 powyższej dyrektywy, dozwolone jest stosowanie e-mail marketingu jedynie wobec abonentów, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę. W kontekście ust. 2 tego artykułu, abonenci muszą zostać również „jasno i wyraźnie” poinformowani o możliwości sprzeciwienia się (w sposób wolny od opłat i prosty) wykorzystywaniu elektronicznych danych kontaktowych. Informacji tej należy udzielić zarówno w chwili zbierania danych elektronicznych (moment zapisywania się do newslettera/ biuletynu), jak również przy każdym otrzymaniu wiadomości w przypadku abonentów, którzy początkowo nie sprzeciwili się wykorzystaniu swoich danych osobowych do wysyłki newslettera. Szczegółowe przepisy dotyczące przestrzegania opisanej zasady, mogą się nieco różnić w poszczególnych krajach członkowskich.

Odpowiednie zapisy znajdują się również w polskich regulacjach prawnych, tj. w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o prawie telekomunikacyjnym oraz ustawie o ochronie danych osobowych. Przykładowo zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 32 tejże ustawy, każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do m.in. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub ich usunięcia. Także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, regulujący kwestie związane z informacjami handlowymi (reklamami) nakazuje wyrażenie zgody przez odbiorcę na otrzymywanie takich informacji. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie (art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Aby spełnić wymogi prawne w zakresie umożliwienia odwołania zgody na otrzymywanie newslettera, sklepy internetowe, które wysyłają newsletter, powinny umieścić w nim odpowiedni link umożliwiający rezygnację z dalszej subskrypcji.

Marcin Jędrzejak, Ekspert ds. Prawa w Trusted Shops.
Obowiązek umieszczenia opcji wypisania się z newslettera wynika nie tylko z zapisów prawa, ale również z dobrych praktyk e-mail marketingu. W tym temacie wypowiedziała się również firma FreshMail:
Zgodnie z naszą Polityką Antyspamową link rezygnacji jest nieodzowną częścią każdej wiadomości wysyłanej za pośrednictwem systemu FreshMail. Odbiorca musi mieć zagwarantowaną możliwość szybkiego wypisania się z listy mailingowej. Jest to bardzo dobra praktyka e-mail marketingowa (więcej informacji na temat dobrych praktyk można znaleźć tutaj), chroniąca przez zgłoszeniami SPAMU czy permanentną utratą kontaktu z Klientem. Przede wszystkim jest to jednak wymóg prawny, który reguluje ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Aleksandra Rodzajewska, Account Manager, FreshMail

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *